Blog Home

  • За ЛСТ3

    07.07.2020 by

    Третият брой на „Литературно списание ТЕКСТИЛ“ ще бъде без тема, особено внимание ще обърнем обаче на текстове за НАСЕКОМИ. Ако пишете за тигър, ще го четем като оса. Ако пишете за слон, ще направим от него… Очакваме най-добрите ви текстове: проза, поезия, публицистика, литературни преводи. При преводните материали е важно да са изяснени авторските права.… Още

  • Събираме текстове за втория брой на ЛСТ#2

    06.01.2020 by

    За втори брой на „Литературно списание ТЕКСИЛ“ (ЛСТ#2) очакваме вашите най-добри литературни текстове. Проза, поезия, публицистика, литературни преводи. При преводните материали е важно да са изяснени авторските права.  Темата на предстоящия брой е: Голямото аз – автофикционална литература, дневници, селфи. Текстове по зададената тема ще имат предимство. Разбира се, ще прочетем и обсъдим за евентуално… Още

View all posts

Следете текстила

Желая да получавам новите публикации от сайта директно по имейл.