За ЛСТ3

Третият брой на „Литературно списание ТЕКСТИЛ“ ще бъде без тема, особено внимание ще обърнем обаче на текстове за НАСЕКОМИ. Ако пишете за тигър, ще го четем като оса. Ако пишете за слон, ще направим от него… Очакваме най-добрите ви текстове: проза, поезия, публицистика, литературни преводи. При преводните материали е важно да са изяснени авторските права. …

Събираме текстове за втория брой на ЛСТ#2

За втори брой на „Литературно списание ТЕКСИЛ“ (ЛСТ#2) очакваме вашите най-добри литературни текстове. Проза, поезия, публицистика, литературни преводи. При преводните материали е важно да са изяснени авторските права.  Темата на предстоящия брой е: Голямото аз – автофикционална литература, дневници, селфи. Текстове по зададената тема ще имат предимство. Разбира се, ще прочетем и обсъдим за евентуално …

Tъчем платното на първия брой

Тъчем платното. И друго няма какво да се добави. — Неизвестен автор *** Макар и да нямам любима, се радвам на новите дрехи. — Ueshima Onitsura Намерението ни е първият брой на Литературно списание Текстил (LST) да бъде отпечатан в края на 2019. За да бъде платното ни здраво и бляскаво, очакваме вашите най-добри литературни …